Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Sosyal Anksiyeteye Müdahalede Teknolojik Bir Araç: Sanal Gerçeklik [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. Baskıdaki Makaleler: PHD-75010 | DOI: 10.14744/phd.2019.75010

Sosyal Anksiyeteye Müdahalede Teknolojik Bir Araç: Sanal Gerçeklik

Ömer Özer1, Mustafa Kemal Yöntem2
1Anadolu Üniversitesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi, Eskişehir
2Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı

Sanal gerçeklik temelli müdahaleler özellikle son yirmi yılda psikolojik yardım alanında etkililiği gösterilen ve sıklıkla kullanılan teknolojik bir araçtır. Başta anksiyete bozuklukları olmak üzere, depresif duygudurum, obsesif kompulsif bozukluk, travma sonrası stres bozukluğu gibi bir çok alanda uygulaması bulunan sanal gerçeklik müdahaleleri, genel olarak maruz bırakma tekniğinden temel alır. Gelişen teknolojik ürünler ve yazılım alanındaki ilerlemeler ile birlikte daha gerçekçi ve daha etkili müdahaleler ortaya çıkmakta, geliştirilen yazılımlar bir çok deneysel çalışma ile test edilmektedir. Bu derleme çalışmasında sanal gerçekliğe dayalı uygulamaların en çok kullanıldığı alan olan sosyal anksiyete bozukluğunda sanal gerçeklik müdahalelerini konu edinen çalışmalar incelenmiş, Türkiye’deki mevcut durum ifade edilerek ilerleyen dönemde gerçekleştirilebilecek çalışmalara yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Sosyal anksiyete, sanal gerçeklik, maruz bırakma

A Technological Tool for Intervention to Social Anxiety: Virtual Reality

Ömer Özer1, Mustafa Kemal Yöntem2
1Anadolu University, Counseling and Guidance Center, Eskişehir
2Nevşehir Hacı Bektaş Veli University,Education Faculty, Guidance And Psychological Counseling Department

Sanal gerçeklik temelli müdahaleler özellikle son yirmi yılda psikolojik yardım alanında etkililiği gösterilen ve sıklıkla kullanılan teknolojik bir araçtır. Başta anksiyete bozuklukları olmak üzere, depresif duygudurum, obsesif kompulsif bozukluk, travma sonrası stres bozukluğu gibi bir çok alanda uygulaması bulunan sanal gerçeklik müdahaleleri, genel olarak maruz bırakma tekniğinden temel alır. Gelişen teknolojik ürünler ve yazılım alanındaki ilerlemeler ile birlikte daha gerçekçi ve daha etkili müdahaleler ortaya çıkmakta, geliştirilen yazılımlar bir çok deneysel çalışma ile test edilmektedir. Bu derleme çalışmasında sanal gerçekliğe dayalı uygulamaların en çok kullanıldığı alan olan sosyal anksiyete bozukluğunda sanal gerçeklik müdahalelerini konu edinen çalışmalar incelenmiş, Türkiye’deki mevcut durum ifade edilerek ilerleyen dönemde gerçekleştirilebilecek çalışmalara yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Keywords: Social anxiety, virtual reality, exposureSorumlu Yazar: Ömer Özer, Türkiye