Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Tele-Psikiyatri [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. Baskıdaki Makaleler: PHD-37232 | DOI: 10.14744/phd.2019.37232

Tele-Psikiyatri

Safiye Özgüç1, Derya Tanrıverdi2
1Sağlık Bilimleri Entitüsü, Psikiyatri Hemşireliği ABD (Doktora öğrencisi), Şahinbey 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi, Gaziantep, Türkiye
2Gaziantep Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Psikiyatri Hemşireliği ABD, Gaziantep, Türkiye

Günümüzde ruhsal bozuklukların yaygınlığı artmakta ve bu sorunları yaşayanların önemli bir kesimi ya tedaviye ulaşamamakta ya da tedaviye yönelik uzun dönemde yeterli izlemin olmaması nedeniyle tedavi kapsamı dışında kalabilmektedirler. Tedavi edilmemiş ruhsal bozukluklar bireylere, ailelere ve topluluklara yük oluşturmaktadır. Ruhsal hastalıkların yükü nedeniyle, hala sayısız finansal kaynak kullanımı ve kaliteye yönelik sosyal, örgütsel engeller bulunmaktadır. Tele-psikiyatri, uzaktan klinik psikiyatrik bakım sağlamak veya desteklemek için elektronik iletişim ve bilgi teknolojilerinin kullanılması anlamına gelmektedir. Psikiyatrik bakım sağlamak için ağ üzerinde iki yönlü, gerçek zamanlı, etkileşimli ve video tabanlı hizmetler kullanılmaktadır. Bu sayede tele-psikiyatri, ruhsal sağlık hizmetlerine erişimi, hizmetin kalitesini ve ulaşılabilirliğini artırma potansiyeline sahiptir. Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelerin sağlığa bir yansıması olan tele-psikiyatri hizmetlerinin kullanımını arttırmak; kaliteli bakım gücü, zamanı etkin kullanma, damgalanma korkusu gibi psikiyatri hizmetlerinden faydalanmaya engel olan durumların çözümü için sağlık profesyonellerine büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Bu nedenler göz önünde bulundurularak ülkemizde tele-psikiyatri hizmetlerinin uygulama alanlarında yer edinebilmeleri için daha fazla çalışma planlanmasına ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Tele-sağlık, tele-tıp, tele-psikiyatri, tele-hemşirelik

Telepsychiatry

Safiye Özgüç1, Derya Tanrıverdi2
1Health Sciences Institute, Department of Psychiatric Nursing (Doctora student), the Family Health Center No.2 Sahinbey, Gaziantep, Turkey
2Gaziantep University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Psychiatric Nursing, Gaziantep, Turkey

The prevalence of mental disorders is increasing nowadays, and a significant proportion of those experiencing these problems are either unable to reach treatment or are out of treatment due to the lack of long-term follow-up for treatment. In untreated mental disorders, it creates burdens for individuals, families and communities. Because of the burden of mental disorders, there are still numerous financial resource use and quality oriented social and organizational barriers. Telepsychiatry is the use of electronic communication and information technology to provide or support remote clinical psychiatric care. Two-way, real-time, interactive and video-based services are used on the network to provide psychiatric care. In this respect, telepsychiatry has the potential to increase access to mental health services, quality of service and accessibility. To increase the use of telepsychiatric services, which is a reflection of the health of science and technology developments; provides great convenience to health professionals for the resolution of situations that prevent the use of psychiatric services such as quality care, effective use of time, and fear of stigmatization. Considering these reasons, more study needs to be planned in order to enable telepsychiatric services in our country to be included in the application areas.

Keywords: Telehealth, telemedicine, telepsychiatry, telenursingSorumlu Yazar: Derya Tanrıverdi, Türkiye