Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Merhametli Bakım: Tanımlanabilir mi, Verilebilir mi, Ölçülebilir mi? [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. Baskıdaki Makaleler: PHD-20082 | DOI: 10.14744/phd.2019.20082

Merhametli Bakım: Tanımlanabilir mi, Verilebilir mi, Ölçülebilir mi?

Tuğba Pehlivan1, Perihan Güner2
1Koç Üniversitesi Hastanesi, Eğitim Hemşiresi, İstanbul
2Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Bölümü, İstanbul

Hemşirelik mesleğinin özünde bulunan merhamet kavramı, hemşireleri bakım verirken etik açıdan hassas bir şekilde davranmaya motive edici önemli bir değer olarak görülmektedir. İyi bir hemşirelik bakımı için, merhametin kaçınılmaz bir öge olduğu belirtilmektedir. Bu nedenle, merhametli bakımın, modern hasta bakımının önemli bir parçası olup, aynı zamanda profesyonel hemşireliğin de hayati bir fonksiyonu olduğu söylenebilir. Ancak, hemşireliğin temel özelliklerinden biri olarak bilinmesine rağmen, merhametin özellikleri, hemşirelik uygulamalarında yer alıp almadığı ya da ne sıklıkta yer aldığı gibi konularda sınırlı veri bulunmaktadır. Merhamet kavramında olduğu gibi, merhametli bakımın da tam olarak tanımı, merhametli bakım davranışlarının neler olduğu, merhametli bakımın verildiğinin nasıl kanıtlanacağı ve ölçülebileceği gibi konularda da zorluklar olduğu ifade edilmektedir. Bu derlemede, merhamet kavramı ve hemşirelikteki önemi, merhametli bakım, merhametli bakım davranışları ve merhametli bakımın ölçümü ile ilgili bilgiler mevcut literatür ışığında kapsamlı olarak tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Merhamet, Merhametli bakım, Merhametli bakım davranışları, Hemşirelik bakımı, Ölçme Araçları

Compassionate Care: Can It Be Defined, Given or Measured?

Tuğba Pehlivan1, Perihan Güner2
1Koç University Hospital, Educator Nurse, Istanbul, Turkey
2Koç University Faculty of Nursing, Department of Psychiatric Nursing, Istanbul, Turkey

The concept of compassion at the core of the nursing profession is seen as an important motivating value to behave sensitively in terms of ethics while nursing care. For good nursing care, compassion is an inevitable element. For this reason, compassionate care is an important part of modern patient care, and it is also a vital function of professional nursing. However, even though it is known as one of the main features of nursing, there is limited data on whether they are involved in nursing practices or how often they are involved and the characteristics of compassion. As in the concept of compassion, it is stated that there are difficulties to make a precise definition of compassionate care, to specify what the compassionate care behaviours are and to how prove and measure given the compassionate care. In this review, the concept of compassion and its importance in nursing, compassionate care, compassionate care behaviours and measurement of compassionate care are comprehensively discussed in the light of the previous studies.

Keywords: Compassion, Compassionate care, Compassionate care behaviors, Nursing care, Measurement toolsSorumlu Yazar: Tuğba Pehlivan, Türkiye