Dergi Hakkında

Dergi Hakkında

Psikiyatri Hemşireliği Dergisi Tanıtımı

Psikiyatri Hemşireleri Derneği 2000 yılında kurulmuş, psikiyatri hemşireliğinin Türkiye’deki vizyonunu oluşturmaya hizmet eden önemli bir meslek örgütüdür. Psikiyatri Hemşireleri Derneği tüzüğünde yer alan derneğin kuruluş amaçlarının (g) maddesi, “Derneğin bilimsel çalışmaları içerir bir yayın organına sahip olmasını sağlamak, mesleki yayın (Gazete, broşür, yıllık, kitap) yapmak, yapılan yayınları desteklemek” şeklindedir. Bu amaçla 2010 yılında bilimsel bir yayın organı olarak Psikiyatri Hemşireliği Dergisi yayın hayatına başlamıştır. Derneğimiz bu dergiyi çıkarırken, psikiyatri hemşireliği, davranış bilimleri ve psikiyatri alanındaki çalışmaları bilimsel bir ortamda yayınlamayı amaçlamaktadır. Bu dergi ile birlikte psikiyatri hemşireliği alanında önemli bir eksikliği gidermek, mesleki bilgi ve deneyimlerinizi bilimsel ortamda paylaşmak, psikiyatri hemşireliği alanında yapılan güncel, özgün araştırma yazılarını, çeviri, derleme ve olgu sunumlarını paylaşma ve yararlı bir arşivin oluşması mümkün olmaktadır. 
Derginin yayın ve yayın süreçleri, Uluslararası Medikal Dergisi Editörleri Komitesi (International Committee of Medical Journal Editors-ICMJE), Dünya Medikal Editörler Derneği (World Association of Medical Editors-WAME), Bilim Editörleri Konseyi (Council of Science Editors-CSE), Avrupa Birliği Derneği Bilim Editörleri (European Association of Science Editors-EASE) ve Yayın Etiği Komitesi (Committee on Publication Ethics-COPE) yönergelerine uygun olarak yürütülmektedir. 

Psikiyatri Hemşireliği Dergisinde ifade edilen beyanlar ve görüşler, yazar(lar)ın görüşlerini yansıtır. Reklamlar ile ilgili tüm sorumluluk uygun organizasyona(lara) aittir. Psikiyatri Hemşireleri Derneği, Editör(ler) yazı işleri müdürü ve KARE Yayıncılık, bu makaleler ve reklamlar için herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. 

Ücretler 
Makale gönderme, makale işlemleri ve yayın için herhangi bir ücret alınmamaktadır. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi’ne Türkiye'den gönderilen makalelerin değerlendirme işlemleri tamamlanıp yayın için kabul edilmesi aşamasında, ücreti yazarlar tarafından ödenmek üzere, dergi çeviri ofisi tarafından İngilizce çevirisi yapıldıktan sonra İngilizce ve Türkçe metinler yayınlanmaktadır. 

Mali Destek
Psikiyatri Hemşireliği Derneği’nin ve bağışçıların katkısı ile elde edilir. 

İndeksler

  • Web of Science
  • Emerging Sources Citation Index (ESCI),
  • Türk Psikiyatri Dizini,
  • Türkiye Atıf Dizini,
  • Gale/Cengage Learning
  • SCOPUS
  • TÜBİTAK ULAKBİM'de dizinlenmektedir.
PubMed dizininde de taranmak için çalışmalarımız başlamıştır.

Bu dergide yayınlananların telif hakkı Psikiyatri Hemşireleri Derneği'ne aittir. © 2017

Bu dergide kullanılan kağıt ISO 9706: 1994 standardına uygundur.

Türkçe ve İngilizce tam metinlere İnternet erişimi ücretsizdir. www.phdernegi.org

Hızlı Arama