Amaç & Kapsam

Amaç & Kapsam

Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, Psikiyatri Hemşireleri Derneği'nin yayın organıdır. Dergi, birinci basamak hizmetlerden rehabilitasyona kadar uzanan yelpazede, bilimsel, kuramsal ve felsefi temelli psikiyatri hemşireliği uygulaması, eğitimi, yönetimi ve araştırmaları ile ilgili çalışmalara yer vermeyi amaçlayan hakemli bir dergidir. Yılda dört sayı yayımlanır (Mart, Haziran, Eylül, Aralık).

Dergide, psikiyatri hemşireliği ve ruh sağlığı alanındaki yeni bilgi ve gelişmeleri yansıtan araştırma makaleleri, özgün/tartışma yazıları, gözden geçirme/derleme yazıları, olgu sunumları, çeviri yazıları (izinli), araştırma özetleri, editöre mektup ile güncel bilimsel toplantı, kurs, kongre, proje, kitap ve tez tanıtımları yayımlanır.

Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, bağımsız, tarafsız, çift kör ve hakemlik ilkeleri üzerine yılda üç sayı yayınlanan uluslararası bir dergidir. Yayın dili İngilizce'dir ve yayınlanan makalelerin Türkçe PDF’i de yayınlanmaktadır.

Hızlı Arama